Volume 34,Issue 1,2015 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Study of Retention Mechanism of Multi-walled Carbon Nanotubes Coated Silica Microspheres as Stationary Phase
  TANG Ya-nan,SUN Xiao-ming,DI Duo-long
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):1-8 [Abstract(2840)]  [View PDF 1.91 M (624)]
  
Research on Identification and Determination of Multiple Components in Longjiatongluo Capsule
  SUN Xiu-ting,WANG Shun-xian,JIANG Jian-lan
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):9-19 [Abstract(2321)]  [View PDF 2.80 M (248)]
  
Investigation on Determination of 19 UV Absorbers in Food Contact Materials and Their Migration Regularity
  LIN Rui,LAI Ying,LIN Wei-jing,DONG Qing-mu,HUANG Long,GE Xiu-xiu,LIN Hai-xia,HUANG Zong-ping,TU Xing-peng
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):20-27 [Abstract(2414)]  [View PDF 854.69 K (641)]
  
Simultaneous Determination of Nitromidazoles and Their Metabolites Residues in Aquatic Products Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  GUO Jing,DING Li-ping,WU Wen-fan,ZHAO Jian-hui,CHEN Zhi-tao
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):28-34 [Abstract(2743)]  [View PDF 847.59 K (566)]
  
Determination of 10 Organotin Compounds in Plastic Products by Gas Chromatography Coupled with Dual Columns and Dual Detectors
  DENG Ai-hua,PANG Jin-shan,PENG Xiao-jun,JI Wen-jin,WEN Qi-jing
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):35-42 [Abstract(2729)]  [View PDF 1.08 M (558)]
  
Simultaneous Determination of 15 Prohibited Androgens in Anti-acne Cosmetics by Ultra Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  LI Jing-rui,MA Qiang,MENG Xian-shuang,CHEN Yun-xia,MA Hui-juan,ZHANG Qing,BAI Hua
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):43-49 [Abstract(2405)]  [View PDF 1.11 M (435)]
  
Discriminant Analysis for Six Kinds of Vegetable Oils by Gas Chromatography-Mass Spectrometry Combined with Chemometrics
  WANG Tong-zhen,YU Lin,QIU Si-cong,CHEN Xiao-jian,CAI Shu-qin,CAO Wei-qiang
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):50-55 [Abstract(2608)]  [View PDF 962.31 K (593)]
  

研究简报

Determination of Estrogens in Sewage Sludge by Matrix Dispersion Solid-phase Extraction with High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  ZHAO Xin,ZHANG Zhan-en,ZHANG Lei,PENG Shu-xiang,CHENG Hao
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):56-61 [Abstract(2547)]  [View PDF 1.01 M (453)]
  
Simultaneous Determination of Diethylstilbestrol and Estradiol in Fish and Shrimp by GC-MS with QuEChERS Sample Preparation
  MA Li-sha,DAI Xiao-xin,XIE Wen-ping,ZHU Xin-ping,YIN Yi,ZHENG Guang-ming
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):62-66 [Abstract(2373)]  [View PDF 669.10 K (542)]
  
Preparation and Characterization of Hordein Self-assembled Nanoparticles Loaded Resveratrol
  YIN Ting,GUAN Xiao
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):67-72 [Abstract(2250)]  [View PDF 1.04 M (457)]
  
Preparation of TiO2 Coated Column Capillary by Polydopamine Assisted Liquid Phase Deposition and Its Application in Capillary Electrochromatography
  LI Xiang-liang,SHENG Qiang,LI Xue-song,WANG Qi-wei,GUO Yong,LIU Shu-juan
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):73-79 [Abstract(2155)]  [View PDF 1.62 M (447)]
  
Determination of Trace Amounts of Phenol Compounds in Source Water by Solid Phase Membrane Extraction/Gas Chromatography-Mass Spectrometry
  JIN Duo,MAI Jin-huan,PENG Xu-hui,LUO Li-chun,GUAN Shu-xia,ZHAO Zhi-wei,SUN Tian-yi,LI Jun-min
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):80-85 [Abstract(2390)]  [View PDF 629.03 K (619)]
  
Simultaneous Determination of Eight Synthetic Dyes in Hair Dyes by High Performance Liquid Chromatography
  ZHENG Xiao-yan,OUYANG Li-qun,DAI Ming,HE Shu-kun,HUANG Hong-xia,LIN Qin,ZHOU Peng
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):86-90 [Abstract(2653)]  [View PDF 1014.67 K (649)]
  
Determination of Cuppric Nonyl Phenolsulfonate Residue in Tobacco Leaves and Soil by QuEChERS/High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  WANG Xiu-guo,YAN Xiao-yang,SONG Chao,ZHOU Yang-quan,XU Jin-li,LI Yi-qiang
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):91-95 [Abstract(2359)]  [View PDF 574.09 K (420)]
  
Synchronous Fluorescence Determination of Tetracycline with CdTe Quantum Dots Based on Inner-filter Effect
  MAO Yong-qiang,LI Zhuo-ran,WANG Ji-ren,GE Fei,TIAN Jin-xing,LI Na
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):96-100 [Abstract(2302)]  [View PDF 1.15 M (499)]
  
Colorimetric Determination of Pb2+ Based on Unmodified Gold Nanoparticles and Label-free ssDNA
  ZHANG Rui-ying,CHEN Long-cong,CHEN Ping,ZHANG Ting-ting,HU Cheng-cheng,CUI Hai-xia,CHEN Zhen,XIONG Xing-liang
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):101-105 [Abstract(2526)]  [View PDF 1.43 M (519)]
  

实验技术

Determination of Mannan and β-Glucan in Yeast Cell Wall by HPLC with Pre-column Derivatization
  LIN Qin-heng,ZHENG Jia-gai,CAI Da-chuan,LIN Yi-yun,XIA Bing,ZHANG Fei
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):106-110 [Abstract(2686)]  [View PDF 672.96 K (598)]
  
Determination of Total Amount of Heavy Metals by Atomic Absorption Spectrometry and Their Speciation Analysis in Tobacco
  GU Jun-ping,HU Jing,ZHOU Lang-jun,CHEN Jing-yi,HU Yu-ling,LI Gong-ke,ZENG Zun-xiang
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):111-114 [Abstract(2352)]  [View PDF 401.02 K (559)]
  
Determination of 18 Sulfonamides in Veterinary Pharmaceutical Powder by High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  WANG Xiao-li,GUO Tao,WANG Shan-shan,ZHAO Jin,YUAN Jin-peng,ZHAO Ru-song
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):115-119 [Abstract(2400)]  [View PDF 773.14 K (543)]
  

综述

Application of Near- and Mid-infrared Diffuse Reflectance Spectroscopic Techniques in Soil Analysis
  QU Nan,ZHU Ming-chao, DOU Sen
  Published 1月 25日, 2015
  2015,34(1):120-126 [Abstract(2240)]  [View PDF 815.38 K (510)]