Volume 36,Issue 5,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

全国科技工作者日专刊

Applications Progress of Mass Spectrometry in Analysis of Traditional Chinese Medicine
  ZHANG Jun-jie,JIA Jin-ping,QIN Xue-mei
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):579-587 [Abstract(1812)]  [View PDF 862.94 K (833)]
  

研究报告

Simultaneous Detection of 7 Kinds of Mycotoxins in Apple and Its Products by UPLC-MS/MS
  ZHANG Xiao-nan, NIE Ji-yun,YAN Zhen, CHENG Yang, WANG Yu-jiao
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):588-594 [Abstract(1995)]  [View PDF 1.15 M (938)]
  
Determination of 7 Pyrethroid Pesticide Residues in Tea by Gas Chromatography-Triple Quadrupole Mass Spectrometry Combined with Dispersive Solid-phase Extraction and Dispersive Liquid-Liquid Microextraction
  SUN Meng-yuan,SHI Zhi-hong,LI Jian-xun,WU Xing-qiang,HU Xue-yan,ZHANG Bo-lun,FAN Chun-lin
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):595-600 [Abstract(1856)]  [View PDF 595.92 K (877)]
  
Simultaneous Determination of Ten Plant Growth Regulator Residues in Fruit and Bean Sprout by Ultra Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry with Stable Isotope-labelled Internal Standards
  LIU Bo-lin,XIE Ji-an,ZHAO Zi-wei,WANG Xiu-li,SHAN Xiao-mei
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):601-606 [Abstract(1925)]  [View PDF 730.57 K (848)]
  
Rapid Analysis of Baicalin in Radix Scutellariaes Based on Multi-molecular Spectra
  NI Li-jun,WANG Nan-nan,ZHANG Li-guo,LUAN Shao-rong
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):607-613 [Abstract(1776)]  [View PDF 1.03 M (874)]
  
Study of Sequence Features Based on MicroRNA-Target Sites Pairing
  TENG Shao-hua,XIA Fei-di,ZHANG Wei,LIU Dong-ning,WANG Yang,ZOU Xiao-yong
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):614-620 [Abstract(1634)]  [View PDF 717.75 K (851)]
  
Study on Protective Effect of Chinese Patent Medicine Liuwei Dihuang Pill on Acute Kidney Injury
  WANG Xi-ye,LI Dan,YU Jia-qi,XU Liang
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):621-626 [Abstract(1835)]  [View PDF 5.17 M (1240)]
  
Identification of Colorants in Food by Surface-enhanced Raman Spectroscopy and Wavelet-based Reverse Search
  PENG Ying,ZHANG Zhi-min,LU Hong-mei,LIANG Yi-zeng,LIU Cha,CHEN Qi-zhen,LIU Guo-kun
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):627-632 [Abstract(1710)]  [View PDF 1.12 M (963)]
  
Application of GC-MS in Botrytis cinerea Metabolome Analysis
  HU Zhi-hong,CHANG Xu-nian,DAI Tan,WU Jia-chun,LIU Peng-fei
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):633-639 [Abstract(1889)]  [View PDF 668.64 K (813)]
  

研究简报

Rapid Determination of Polybrominated Diphenyl Ethers in Urine of Occupational Worker Using QuEChERS Coupled to Gas Chromatography-Mass Spectrometry
  YU Dong,WANG De-jun,ZHU Wen-wen,CHEN Tian,SHI Zhi-xiong
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):640-644 [Abstract(1909)]  [View PDF 880.08 K (1190)]
  
Development of microRNA Electrochemical Biosensor Based on Prussian Blue@Graphene-Chitosan Nanocomposite Prepared by in situ Deposition
  SU Hui-lan,LI De-zhang,ZHANG Rui-lin,MEI Hao,TANG Ke
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):645-649 [Abstract(1871)]  [View PDF 1.41 M (866)]
  
Rapid Analysis of Saccharin Sodium Salt in Dried Fruits by Surface-enhanced Raman Scattering Spectroscopy
  CHEN Zheng-yi,LU Ya-lin,LIANG Yu,ZENG Chen,ZHANG Zhuo-min,LI Gong-ke
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):650-654 [Abstract(1748)]  [View PDF 788.32 K (937)]
  
Application of Differential Scanning Calorimetry(DSC) in Identification of the Adulterated Extra Virgin Olive Oils
  ZHAO Jin,ZOU Tao,CHEN Yu-di,WANG Bo,GUO Shu,HONG Li
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):655-659 [Abstract(1882)]  [View PDF 953.07 K (949)]
  
Molecular Modeling and Spectroscopic Studies on Interaction of 4-Methoxy-N-[4-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-phenyl]-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-benzamide with Human Serum Albumin
  LI Na,WANG Qian-qian,YANG Li-juan,LIU Wei,SUN Xiang-de
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):660-664 [Abstract(1849)]  [View PDF 2.50 M (932)]
  
Determination of Tranexamic Acid in Toothpaste by High Performance Liquid Chromatography
  YANG Pei,TAN Jian-hua,LI Hui-yong,WANG Ji-cai,XIA Ze-min,XIONG Xiao-ting,LIU Jia-jin,LI Yan-fei
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):665-668 [Abstract(1856)]  [View PDF 524.67 K (900)]
  
Determination of 8 Pyrethroid Pesticide Residues in Nuts by Gas Chromatography
  LIAO He-jing,HU Li-yuan,LIU Rui-fang,LIANG Dong-jun
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):669-673 [Abstract(1879)]  [View PDF 599.89 K (938)]
  
Rapid Determination of Five Artificial Sweeteners in White Spirit,Mixed Liquor and Wine by High Performance Liquid Chromatography/Diode Array Detector
  BAO Yi, SHI Jin-e, LIU Bin, WANG Qing-feng, LI Ning, LIU Yang
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):674-678 [Abstract(1731)]  [View PDF 582.69 K (1613)]
  
Molecular Characterization of Dissolved Organic Matter in Underground Water by ESI FT-ICR MS
  ZENG Chun-pin,WU Fa-wei,DONG Jun,YUAN Peng-hui
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):679-683 [Abstract(1783)]  [View PDF 1.67 M (831)]
  
Detection of Carbofuran by Photocurrent Method Based on TiO2 Molecularly Imprinted Membrane
  FENG Sha-sha,LIANG Chun-feng,LIANG Shun-chao,WEI Xiao-ping,LI Jian-ping
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):684-688 [Abstract(1696)]  [View PDF 2.76 M (791)]
  

实验技术

Determination of Clopidol Residues in Chicken Muscle by Gas Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  CHEN Shu-bing,LIU Zhong-yi,LI Lu-qing,ZHOU Hong-ling,LI Shuang
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):689-692 [Abstract(1876)]  [View PDF 484.15 K (972)]
  
Determination of Polysaccharide Content in Mannatide by 1H-NMR
  WU Meng-qi,ZHANG Wen-qing,XU Zhi-zhen,WAN Yan-fei,ZHANG Li,XIA Wei
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):693-696 [Abstract(1840)]  [View PDF 483.92 K (783)]
  
Simultaneous Determination of 22 Toxic Volatile Organic Solvent Residues in Cosmetics by Static Headspace/Gas Chromatography-Mass Spectrometry
  CHE Wen-jun,SHEN Jun,WANG Yan-qin,WANG Xiao-dan,PU Jie
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):697-700 [Abstract(1884)]  [View PDF 467.17 K (789)]
  
Detection of Ciprofloxacin Residues in Duck Meat Using Surface Enhanced Raman Spectroscopy
  ZHAO Jin-hui,LI Yao,YUAN Hai-chao,LIU Mu-hua
  Published 5月 25日, 2017
  2017,36(5):701-704 [Abstract(1733)]  [View PDF 516.85 K (943)]