Volume 38,Issue 9,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Construction of a Novel 3D Hydrogen Peroxide Electrochemical Biosensor Based on PAC Modified GO/GCE Supported with Nano-Pt
  WANG Ying-xia,YU Ying,LI Jun,PENG Quan-cai,YU Li-dong,SONG Jin-ming
  2019,38(9):1029-1035 [Abstract(2344)]  [View PDF 5.60 M (2459)]
  
Determination of 61 Hormone Residues in Soil by QuEChERS/High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  REN Xue-dong,WANG Lu,XIONG Shuang
  2019,38(9):1036-1043 [Abstract(2309)]  [View PDF 754.87 K (2405)]
  
Achievement of Moisture Transfer of Near Infrared Quantitative Model from Small-test Preparation Process to Pilot-test by Directed Direct Orthogonal Signal Correction Combined with Slope/Bias Correction
  YANG Pei,CHEN Jin,WU Chun-ying,ZHAN Xue-yan,ZANG Heng-chang
  2019,38(9):1044-1050 [Abstract(2276)]  [View PDF 3.22 M (2293)]
  
Detection of Kanamycin by a “Light-up” Fluorescence Method Based on DNA Template Synthesized Silver Clusters
  LIN Bi-xia,MENG Pei-yi,CHEN Meng-ling,WU Jun-yu,LENG Jiang-dong,HUANG Yue-mei,YANG Shi-yi,YU Ying
  2019,38(9):1051-1058 [Abstract(2310)]  [View PDF 4.40 M (2325)]
  
Rapid Determination of Six Anesthetics Residues in Aquatic Products by High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry with Pass-through Solid Phase Extraction
  GAO Ping,YANG Xi,MO Cai-na,CHEN Ri-meng,ZENG Dan-dan,LIU Huan-ming,HONG Peng-zhi,ZHOU Kai,CHEN Ying-shou
  2019,38(9):1059-1065 [Abstract(2434)]  [View PDF 766.25 K (2409)]
  
Analysis of Pesticide Residues in Peaches and Their Dietary Exposure Risk Assessments
  LI Hai-fei,NIE Ji-yun,XU Guo-feng,LI Jing,SHEN You-ming,KUANG Li-xue,YAN Zhen
  2019,38(9):1066-1072 [Abstract(2205)]  [View PDF 921.50 K (2307)]
  
Adsorption of Microcystin-LR in Water with Metal-Organic Framework MIL-101(Fe)
  LIAN Li-li,JIANG Xin-hao,DENG Yi-hui,LOU Da-wei
  2019,38(9):1073-1078 [Abstract(2359)]  [View PDF 1.93 M (2394)]
  
Rapid Screening of Organophosphorus Pesticides in Vegetables by Low Temperature Plasma Mass Spectrometry with Thermol Desorption
  ZHOU Peng,HONG Yi,ZHANG Qi,HUANG Bao,ZHU Hui,MO Ting,HUANG Zheng-xu
  2019,38(9):1079-1084 [Abstract(2254)]  [View PDF 2.76 M (2465)]
  
Determination of Six Arsenic Speciations in Antarctic Krill and Its Products Using High Performance Liquid Chromatography-(Ultraviolet) Hydride Generation-Atomic Fluorescence Spectrometry
  LIU Shu-han,ZHANG Hai-yan,LOU Xiao-yi,KONG Cong,WANG Yu,SHI Yong-fu,HUANG Xuan-yun,SHEN Xiao-sheng
  2019,38(9):1085-1090 [Abstract(2224)]  [View PDF 804.69 K (2274)]
  
Study on Detection of Eleven Marine Biotoxins in Seafood by High Performance Liquid Chromatography-Quadrupole Electrostatic Field Orbitrap High resolution Mass Spectrometry
  FANG Ke-yi,CHEN Shu-bing,LI Shuang,XU Xu-wen,ZHOU Hong-ling,LI Lu-qing,CAO Guo-zhou,CHEN Xian-feng
  2019,38(9):1091-1096 [Abstract(2320)]  [View PDF 763.98 K (2453)]
  
Analysis of Compositions in Metal Processing Additive by Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry
  CHEN Yong,LIU Ya-ling,LI Zheng-quan,YU Bing-ying,XUN He,LUO Zhi-wei,PAN Wen-long,YANG Qiu-xia
  2019,38(9):1097-1101 [Abstract(2356)]  [View PDF 796.12 K (2268)]
  

实验技术与方法

Rapid Determination of 17 Quinolones in Cosmetics Using Ultra performance Liquid Chromatography-Quadrupole/Electrostatic Field Orbitrap High Resolution Mass Spectrometry
  LIAO Hua-yong,WANG Jing,LI Hong-yu
  2019,38(9):1102-1107 [Abstract(2257)]  [View PDF 773.54 K (2300)]
  
Determination of Seven Volatile Fatty Acids in Ambient Air by Gas Chromatography-Mass Spectrometry
  GAO Bo,GUO Hai-ping,ZHAO Wei,YU Xiao-wei,GENG Zhuo,SHEN Hao,WANG Li,LIU Ming,CHEN Lai-guo,YIN Wen-hua,YU Le-huan,HU Guo-cheng
  2019,38(9):1108-1113 [Abstract(2392)]  [View PDF 819.22 K (2338)]
  
Rapid Determination of Dipyrone Metabolite Residues in Foods of Animal Origin by Ultra Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry with a Through-type Solid phase Extraction
  ZHANG Jing-wen,ZHANG Hai-chao,FAN Bin,AI Lian-feng,WANG Jing,LI Wei,KANG Wei-jun
  2019,38(9):1114-1119 [Abstract(2107)]  [View PDF 676.54 K (2313)]
  
Determination of White Agents in Facial Mask by QuEChERS/High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  ZHANG Hong-yan,QIU Guo-yu,WU Fu-xiang,XU Xiao-hui,WANG Xiao-qiao,ZHU Tian-hong,LI Chen-xi
  2019,38(9):1120-1125 [Abstract(2241)]  [View PDF 1.73 M (2426)]
  
Determination of Paraquat in Vegetables by Ultra Performance Liquid Chromatography-Quadrupole/Electrostatic Field Orbitrap High Resolution Mass Spectrometry
  HAN Mei,HOU Xue,QIU Shi-ting,JIAO Ying,LUO Xiao-mei,XIAN Zheng-qi,WANG Tian
  2019,38(9):1126-1131 [Abstract(2181)]  [View PDF 715.59 K (2346)]
  
Detection of Penicillin in Medicine Using a Fluorescent Probe Based on Iodine-Rhodamine B Associate
  ZHANG Ai-ju,DAI Xing-de,ZHANG Xiao-lin
  2019,38(9):1132-1135 [Abstract(2351)]  [View PDF 558.45 K (2232)]
  
Determination of Total Phosphorus in Soil by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry with Microwave Digestion
  YANG Li-hua
  2019,38(9):1136-1139 [Abstract(2162)]  [View PDF 499.72 K (2186)]
  

综述

Application of Graphitic Carbon Nitride Nanomaterials(g-C3N4) in Analytical Chemistry
  LIU Qin,CAO Yu-juan,ZHU De-bin,GUO Man-li,YU Ying
  2019,38(9):1140-1149 [Abstract(2462)]  [View PDF 2.51 M (2353)]
  
Study of Triplet-Triplet Annihilation Based Upconversion in Polymer Matrix
  ZHONG Jia-min,JI Shao-min,LIANG Liang
  2019,38(9):1150-1154 [Abstract(2387)]  [View PDF 892.94 K (2322)]