Volume 40,Issue 1,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

中药质量检测技术

引言
  LIANG Xin-miao
  2021,40(1):0 [Abstract(1402)]  [View PDF 4.28 M (474)]
  

研究报告

Scientific PapersEstablishment and Application of a Near Infrared Spectral Database for Pharmaceutical Excipients of Chinese Medicine Oral Solid Dosage Forms
  ZHANG Kun-feng,WANG Zheng,CAO Jun-jie,ZHANG Zhi-qiang,QIAO Yan-jiang,XU Bing
  2021,40(1):1-9 [Abstract(1738)]  [View PDF 2.26 M (612)]
  
Quantitative Analysis and Chemical Pattern Recognition of Lao-Xiang-Huang Preserved in Different Years
  GUO Shu-chen,ZHENG Yu-zhong,GUO Rui,ZENG Xin-hai,LIANG Hui-fen,CHEN Yi-dong,YANG Ying-kai,DONG Ting-xia,WANG Huai-you,TSIM Wah-keung Karl
  2021,40(1):10-18 [Abstract(1887)]  [View PDF 1.45 M (770)]
  
Analysis of Absorbed Components in Rat Serum after Oral Ziziphi Spinosae Semen by UHPLC/Q-Orbitrap-MS Combined with Chemometrics
  WU Jin-chun,DU Chen-hui,QIN Xue-mei,YAN Yan
  2021,40(1):19-26 [Abstract(1589)]  [View PDF 1.84 M (577)]
  
Study on Low-temperature Preparation of High-purity Lycopene Isomers and Their Isomerization and Degradation in Edible Oils
  BOLATI Dina,SUN Guang-ying,HOU Xue-ling,AISA Haji Akber
  2021,40(1):27-35 [Abstract(1553)]  [View PDF 3.39 M (544)]
  
Construction of a Prediction Model for Macroporous Resin Based on R Language
  SUN Yan-yan,LIU Bao-qian,LIU Jian-fei,WEI Jian-teng,DI Duo-long
  2021,40(1):36-42 [Abstract(1532)]  [View PDF 747.86 K (401)]
  
Study on Discovery of Quality Markers for Treatment of Hyperlipidemia with Danhe Granules
  MA Zhao-chen,CHEN Kui-kui,PAN Qi-xue,YAN Xiao-ning,LIU Jie,SU Ru-bin,ZHU Mei-xia,ZHANG Yin-huan,YANG Jiao,LI Qian,XIAO Hong-bin
  2021,40(1):43-49 [Abstract(1525)]  [View PDF 5.73 M (577)]
  
Determination of Chemical Composition in Tibetan Drug Sanweidoukou Decoction Against Alzheimer′s Disease
  GA Man,HE Jiu-ming,ZHANG Rui-ping,LI Shu-ran,LIU Qing-shan,GENG Sang,DUOJIE Ren-qing,ZEPER Abliz
  2021,40(1):50-56 [Abstract(1824)]  [View PDF 959.21 K (460)]
  
Rapid Determination of Six Alkaloids in Aconiti Lateralis Radix Praeparata Based on Near Infrared Spectroscopy
  DAI Sheng-yun,MA Qing-qing,JIANG Shuang-hui,LIU Jie,GUO Li-nong,QIAO Fei,ZHOU Juan,QIAO Yan-jiang,ZHENG Jian,MA Shuang-cheng
  2021,40(1):57-64 [Abstract(1655)]  [View PDF 1.02 M (498)]
  
Identification on Different Origins of Citri Reticulatae Pericarpium Using Near Infrared Spectroscopy Combined with Optimized Spectral Pretreatments
  YU Mei,LI Shang-ke,YANG Fei,ZHENG Yu,LI Pao,JIANG Li-wen,LIU Xia
  2021,40(1):65-71 [Abstract(1599)]  [View PDF 2.35 M (487)]
  
An HPLC Fingerprint Research on Citrus aurantium Based on Chemical Pattern Recognition Technology
  QI Hua-wen,XU Xin,WEN Rou,GAO De-song,WANG Chao-ran,LIU Yan-fang,JIN Hong-li,LIANG Xin-miao
  2021,40(1):72-78 [Abstract(1432)]  [View PDF 2.43 M (448)]
  
Evaluation of Fusion Fingerprint for Tuire Jiedu Injection by Comprehensive Linear Quantitative Fingerprint Method
  ZHANG Yue,LAN Li-li,GONG Dan-dan,SUN Guo-xiang
  2021,40(1):79-85 [Abstract(1682)]  [View PDF 4.40 M (433)]
  
Analysis on Tissue Distribution of Metabolites in Lotus Seed by MALDI Mass Spectrometry Imaging Technique
  SUN Cheng-long,LIU Wei,GUO Lan-ping,WANG Xiao
  2021,40(1):86-91 [Abstract(1405)]  [View PDF 4.41 M (554)]
  
Sensitive Detection of Aflatoxin B1 in Traditional Chinese Medicine Using an Aptasensor Based on Enzyme-assisted Target Recycling
  WU Hao,WU Jun,WANG Hong-yong,LIU Ya-ling,HAN Guo-qing,LI Wen-chao,SHI Qing-yun,ZOU Pei
  2021,40(1):92-98 [Abstract(1626)]  [View PDF 3.17 M (522)]
  
Study on Dynamic Determination of Main Components in Yinlai Decoction by UPLC with Multi-wavelength and Their Quality Evaluation
  YU Ying-ting,LIU Jie,BAI Chen,ZHAO Shu-jun,YANG Jie,WU Hao,PAN Qi-xue,LIU Tie-gang,XIAO Hong-bin
  2021,40(1):99-105 [Abstract(1579)]  [View PDF 830.50 K (432)]
  
Exploration of a Novel Universal Method for Identification of Chinese Medicines Varieties Based on Artificial Intelligence with Fingerprints on Multi-elements and Multi-data
  ZHOU Bing-wen,ZHU Li-li,ZHU Lin,ZHAO Shuang-li,LI Ren-shi,LIU Xiu-feng,LIU Ji-hua,QI Jin,YU Bo-yang
  2021,40(1):106-111 [Abstract(1599)]  [View PDF 871.35 K (453)]
  

实验技术与方法

Experimental Techniques and MethodsStudy on a Quality Control Method for Mongolian Medicine Magnetite Based on Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry Combined with Infrared Spectroscopy and X-ray Diffraction
  ZHEN Xiao-yu,ZHENG Zhong,PI Zi-feng,LIU Shu,LIU Zhi-qiang,YAN Jing
  2021,40(1):112-118 [Abstract(1517)]  [View PDF 2.07 M (493)]
  
Quality Comparison of Essential Oils Extracted from Bupleurum Chinense under Decompression and Atmospheric Pressure
  BO Fu-min, ZHANG Li, SUN Yue, YANG Shan-jing, FENG An-jie, LI Ling-jun
  2021,40(1):119-125 [Abstract(1480)]  [View PDF 706.73 K (392)]
  
Application of Quantitative Analysis on Multi-components with a Single-marker in Shuganyipi Granules
  YAN Rui-qi,LI Jian-ming,GU Li-hong,HOU Hui-chan,YUAN Zhen-ting
  2021,40(1):126-131 [Abstract(1404)]  [View PDF 676.98 K (393)]
  

综述

ReviewsDiscussion on Key Problems for Quality Evaluation of Traditional Chinese Medicines and Their Analysis Methods
  WANG Shuai,BAO Yong-rui,LI Tian-jiao,YANG Xin-xin,MENG Xian-sheng
  2021,40(1):132-138 [Abstract(1480)]  [View PDF 1.86 M (470)]
  
Physical Fingerprint of Traditional Chinese Medicine Powders:A Review
  ZHANG Yu-hao,WANG Ya-wen,SU Jun-hui,DAI Sheng-yun,QIAO Yan-jiang,LUO Gan,XU Bing
  2021,40(1):139-148 [Abstract(1664)]  [View PDF 1.35 M (550)]
  
Research Progress on Immunoassay in Pesticide Residue Analysis and Its Application Prospect in Chinese Herbal Medicine
  ZHAO Zhi-gao,LUO Jiao-yang,FU Yan-wei,XU Yuan-yuan,WANG Chang-jian,YANG Shi-hai,YANG Mei-hua
  2021,40(1):149-158 [Abstract(1608)]  [View PDF 1.02 M (444)]