Volume 41,Issue 6,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Non-targeted Screening of Phenylurea Pesticides in Apples by Ultra-high Performance Liquid Chromatography-Quadrupole/Electrostatic Field Orbitrap High Resolution Mass Spectrometry
  YUE Ning,LI Xiao-hui,LI Min-jie,WANG Qi,SHAO Hua,ZHENG Lu-fei,WANG Jing,JIN Fen
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):805-811 [Abstract(633)]  [View PDF 1.73 M (701)]
  
Determination of 25 Glucocorticoids in Milk by Ultra-performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry with Nanofiber Solid Phase Extraction
  WU Xiao-xiao,JIANG Di-yao,MEI Xiu-ming,KANG Xue-jun,LI Yu-feng1,ZHANG Chi
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):812-819 [Abstract(433)]  [View PDF 4.76 M (452)]
  
Screening of 33 Neonicotinoid Insecticides and Fungicides in Tropical Fruits by Liquid Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry with a Modified QuEChERS Method
  MEN Xue,WU Xing-qiang,TONG Kai-xuan,XIE Yu-jie,LI Bei,LI Jian-xun, WEI Jing,WANG Yong-li,FAN Chun-lin,CHEN Hui
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):820-826 [Abstract(455)]  [View PDF 957.61 K (445)]
  
Determination of 75 Pesticide Residues in Codonopsis Radix by Gas Chromatography-Tandem Mass Spectrometry with Dispersive Solid Phase Extraction Based on Hydroxylated Multi-walled Carbon Nanotubes
  YANG Zhi-min,CHANG Qiao-ying,LI Jian,XU Xiao-hui,XUE Hua-li,ZHU Ren-yuan
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):827-834 [Abstract(437)]  [View PDF 2.99 M (427)]
  
Simultaneous Determination of Six Teicoplanins Residues in Fish Samples by High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Coupled with QuEChERS Method
  JIN Hui,ZHAO Cheng,ZHENG Guang-ming,WEI Lin-ting,SHI Xiao-na,LIN Jia-wei,LI Li-chun,SHAN Qi,MA Li-sha,YIN Yi
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):835-842 [Abstract(490)]  [View PDF 13.11 M (403)]
  
Rapid Determination of Seventeen Parabens in Fruits by Ultra Performance Liquid Chromatography-Quadrupole Electrostatic Field Orbitrap High-resolution Mass Spectrometry
  CEN Jian-bin,ZHOU Lang-jun,FANG Hou-tuo,LIN Yin-yin,OU Shuo-jun,DANG Hua,HE Min-heng,HUANG Jia-le,LI Xiu-ying
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):843-850 [Abstract(575)]  [View PDF 2.58 M (396)]
  
Determination of 12 Saccharides in Honey by Ultra High Performance Liquid Chromatography Coupled with Evaporative Light Scattering Detection
  JIA Ru,HUANG Xue-zhe,JIA Guang-qun,SHI Yu-qiu,CUI Zong-yan,GUO Ze-bin
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):851-857 [Abstract(428)]  [View PDF 860.45 K (432)]
  
Simultaneous Determination of 9 Novel Synthetic Indazoles Cannabinoids in“E-cigarette Oil”by Gas Chromatography-Mass Spectrometry
  SONG Hui
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):858-864 [Abstract(564)]  [View PDF 1.73 M (734)]
  
Determination of Migration Amounts of 5 Compounds in Food Contact Rubber Liners by High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  CHEN Yin-qing,LI Zi-cheng,TONG Xing,CHEN Jie,GE Dan-yang,PENG Qi-shan,LI Dan,HU Chang-ying
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):865-872 [Abstract(416)]  [View PDF 3.34 M (384)]
  
Determination of Odour Substances in Metallic Ink-printed Paperboards by Headspace Gas Chromatography-Mass Spectrometry with Chemometrics Approach
  JING Bo,YANG Qing-hua,LIN Qin-bao
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):873-881 [Abstract(442)]  [View PDF 5.37 M (481)]
  

实验技术

Determination of Dapsone and Its Metabolites in Aquatic Products by Solid Phase Extraction with High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  WU Zi,HUANG Dong-mei,LOU Xiao-yi,ZHENG Rong,TANG Yun-yu,ZHANG Xuan,ZHANG Jun
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):882-888 [Abstract(518)]  [View PDF 2.21 M (343)]
  
Investigation on Determination of Migration of Five Fluorescent Whitening Agents in Food Processing Machinery Material Sealing Rubber Washer and Their Migration Law
  HOU De-li,XU Li,LIANG Zhen-gang,DAI Xiao-li,WU Yu-lang
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):889-895 [Abstract(379)]  [View PDF 1.76 M (360)]
  
Study on Efficient Hydrolysis of Pyrethroid Pesticide Using a Cross-linked “Nanoflower” Enzyme
  LIU Yu,YE Tai,CAO Hui,YUAN Min,YU Jin-song,XU Fei,ZHU Jia-yi,QI Hong,CHEN Jia-yu
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):896-902 [Abstract(474)]  [View PDF 4.98 M (382)]
  
Determination of Migration of 50 Additives in Food Contact Plastics by Ultra-performance Liquid Chromatography-Quadrupole Time-of-flight Mass Spectrometry
  LI Zi-cheng,WU Xue-feng,DONG Ben,LI Dan,ZHONG Huai-ning,CHEN Yan-fen,ZHENG Jian-guo
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):903-909 [Abstract(586)]  [View PDF 2.06 M (400)]
  
Rapid Screening of 12 Antioxidants in Medicinal Rubber Plugs by Ultra Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  YU Qiu-ling,ZHANG Yong-mei,QIU Yue,QIN Yao,LONG Mei
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):910-915 [Abstract(394)]  [View PDF 988.24 K (389)]
  
Determination of 10 N-Nitrosamines in Cosmetics by QuEChERS/Gas Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
  ZHANG Jing,ZENG Min-shan,LAI Jun-min,LI Si-yuan,YAN Xiao-hong,DING Yi
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):916-920 [Abstract(577)]  [View PDF 671.97 K (471)]
  

综述

Research Progress on Rapid Detection Technology for Consumer Products
  SHANG Yu-han,GUO Xiang-yu,BAI Hua,MA Qiang
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):921-930 [Abstract(397)]  [View PDF 3.96 M (468)]
  
Research Progress on Application of High-resolution Mass Spectrometry in Analysis of PFAS
  WANG Zhen-ju,LUO Xin,LIANG Sheng-kang,TANG Zhi-xu,YE Xi-wen,MA Qiang,NIU Zeng-yuan
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):931-940 [Abstract(521)]  [View PDF 630.80 K (499)]
  
Research Progress on Analytical Techniques for the Quality and Safety of Cleaning Products
  SUN Shan-shan,YANG Bin,MA Qiang
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):941-946 [Abstract(486)]  [View PDF 1.79 M (359)]
  
Research Advances on Children’s Mouthing Behavior Parameters Based on the Safety Risk Assessment of Toys and Baby Products
  LI Guan-wei,TIAN Yong,MA Tong-mei,YI Le-zhou,LIU Zuo-qi,LIN Zhe,HUANG Li-na
  Published 6月 15日, 2022
  2022,41(6):947-954 [Abstract(566)]  [View PDF 1.07 M (359)]