Volume 41,Issue 9,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

综述

Chemometrics/Cheminformatics Promoting Research Paradigm Transformation for Chemistry and Analytical Measurement Science
  CHANG Yue-yue,WU Juan-ni,WANG Tong,WU Hai-long,YU Ru-qin
  2022,41(9):1267-1278 [Abstract(682)]  [View PDF 2.54 M (665)]
  
Application of Integrated Toxicology Analyzer in Pollutants Identification and Toxicity Analysis
  YANG Xiao-xi,LI Zi-kang,GUO Yun-he,LIU Yan-na,WANG Yi,NIE Tong,ZHOU Qun-fang,SHI Jian-bo,QU Guang-bo,JIANG Gui-bin
  2022,41(9):1279-1285 [Abstract(547)]  [View PDF 5.01 M (693)]
  
Fabrication and Applications of Wearable Electrochemical Sensing Devices
  YU Qian,WU Jie,LI Le-le,JU Huang-xian
  2022,41(9):1286-1300 [Abstract(542)]  [View PDF 18.61 M (590)]
  
Progress and Prospect of Application of Miniatured Near Infrared Spectrometers
  HUO Xue-song,CHEN Pu,DAI Jia-wei,WANG Hai-peng,LIU Dan,LI Jing-yan,XU Yu-peng,CHU Xiao-li
  2022,41(9):1301-1313 [Abstract(645)]  [View PDF 3.67 M (731)]
  
Advances on Design of Ultra-thin Conformal Electrodes and Their Applications in Electrophysiological Signal Acquisition
  CHEN Min-qi,SONG Zhong-qian,LI Wei-yan,KONG Hui-jun,NIU Li
  2022,41(9):1314-1321 [Abstract(448)]  [View PDF 7.38 M (510)]
  
Progress on Single-cell and Spatial Transcriptome Analysis
  XU Xing,CAI Lin-feng,ZHANG Qian-nan,YANG Qi-zheng,LIANG Shan-shan,LI Ming-yin,LI Chong,YANG Chao-yong
  2022,41(9):1322-1334 [Abstract(458)]  [View PDF 11.13 M (534)]
  
Progress on Mass Spectrometry Imaging Technology and Its Application
  ABLIZ Zeper
  2022,41(9):1335-1344 [Abstract(428)]  [View PDF 25.04 M (674)]
  
Advances on Single Particle Analysis for Extracellular Vesicles
  HU Yun-yun,DI Hao-nan,LAI Hui-yan,LI Yu-rou,CHEN Chen,TIAN Ye,YAN Xiao-mei
  2022,41(9):1345-1354 [Abstract(438)]  [View PDF 11.93 M (525)]
  
Research Progress of Microfluidic Chip-Mass Spectrometry in Cell Metabolism and Drug Metabolism
  FAN Fang-fang,LIN Jin-ming
  2022,41(9):1355-1364 [Abstract(441)]  [View PDF 27.96 M (582)]
  
Research on Detection Methods and Biology of DNA Abasic Sites
  WU Hai-jiang,ZHANG Ya-jiao,YUAN Shu-yan,XU Hua,XIE Jian-wei
  2022,41(9):1365-1374 [Abstract(472)]  [View PDF 1.80 M (601)]
  
Research Progress on Bioanalytical and Sensing Applications of Cerium Oxide
  LI Jin-cheng,CHEN Yun,LAI Xiang-dong,LIU Xiao-hui,JIANG Hui,WANG Xue-mei
  2022,41(9):1375-1386 [Abstract(562)]  [View PDF 19.01 M (509)]
  
Advances on Extraction Methods of Membrane Protein Complexes
  CHU Hong-wei,ZHENG Shi-ying,ZHAO Qun,ZHAO Bao-feng,LIANG Zhen,ZHANG Li-hua,ZHANG Yu-kui
  2022,41(9):1387-1394 [Abstract(457)]  [View PDF 8.89 M (600)]
  
Research Progress on Nucleic Acid-mediated Protein Covalent Modification
  YANG Wen,LI Jing-ying,YANG Huang-hao
  2022,41(9):1395-1402 [Abstract(463)]  [View PDF 11.93 M (533)]
  
Immobilization Methods of Bioreceptor for Surface Plasma Resonance Sensors
  WAN Hong,ZHAO Zhao,LIANG Hua-lei,CUI Hai-rong,LIU Hu-wei
  2022,41(9):1403-1409 [Abstract(413)]  [View PDF 12.40 M (528)]
  
Research Progress on Application of High-resolution Mass Spectrometry in Analysis of Traditional Chinese Medicines
  ZHOU Xi,LUO Hui-tai,LAI Xiao-na,HUANG Fang,WU Hui-qin
  2022,41(9):1410-1418 [Abstract(490)]  [View PDF 595.36 K (744)]
  
Application of Diagnostic Ion Technology in Mass Spectrometry Analysis of Traditional Chinese Medicine
  YU Wen-yi,YING Jin-qin,LIU Yan-fang,XU Qing,SHEN Ai-jin,LIANG Xin-miao
  2022,41(9):1419-1430 [Abstract(502)]  [View PDF 3.62 M (689)]
  
Progress in Raman Spectroscopy for Chiral Compounds Detection
  LI Dan,HU Rui-qi,LI Gong-ke,XIA Ling
  2022,41(9):1431-1438 [Abstract(425)]  [View PDF 10.49 M (584)]
  
Research Progress on Rapid Detection of Pesticide Residues Based on Molecular Recognition
  CHEN Ke-ren,LI Jie,CHANG Qiao-ying,XU Wen-tao,PANG Guo-fang
  2022,41(9):1439-1446 [Abstract(638)]  [View PDF 10.59 M (651)]